Warme Zorg van Zorgbegrip: begrip voor wie wij zorgen.

Warme Zorg

Warme zorg bij zorgbegripWarme zorg is belangrijk, zeker wanneer je alleen bent of moeite hebt om jezelf goed te verzorgen. Vooral ouderen en dementerenden hebben behoefte aan warme zorg. Het is daarom belangrijk dat je iemand vindt die dit goed kan. Een persoon die je aandacht geeft en tijd voor je vrijmaakt. Een persoon die er tijdens het verzorgen niet tussenuit gaat omdat hij of zij een afspraak heeft, maar eerst zorgt dat alles naar behoren is.

Waar gaat het om bij warme zorg?

Bij warme zorg staat de beleving centraal. Mensen raken vertrouwd met de omgeving waardoor angsten en onzekerheden voor een groot deel wegvallen.

Warme zorg rust op vijf pijlers, namelijk:
– nabijheid: er is weinig afstand tussen de zorgverlener en degene die zorg nodig heeft.
– herkenbaarheid: de omgeving van de cliënt is vertrouwd en rustgevend.
– huishoudelijkheid: zo weinig mogelijk regels.
– Vrijheid: de mogelijkheid om te bewegen wanneer cliënten dit nog kunnen.
– familie: de mogelijkheid voor de familie om de cliënt te helpen.

Bij warme zorg staat niet zozeer de hoedanigheid van de therapie, maar de aard van de zorg centraal; namelijk een veilig en warm leefklimaat binnen de afdeling. Daardoor is warme zorg een 24-uurs benadering.

Warme zorg: Inhoud van de methodiek

Met betrekking tot de inhoud van de methodiek bestaan een aantal aandachtspunten:

 • Nabijheid.
  Voor de dementerende is het van belang dat de hulpverlener weinig afstand neemt en niet bang is voor lichamelijk contact, zoals een knuffel. Tevens is het van belang dat de hulpverlener mee kan gaan in de wereld van de dementerende en wezenlijke interesse toont.
 • Herkenbaarheid.
  De omgeving van de dementerende dient vertrouwd en rustgevend te zijn. Om de afdeling zo min mogelijk op een ziekenhuis afdeling te laten lijken en om een vertrouwde sfeer te creëren, zijn ziekenhuismeubels zo veel mogelijk vervangen door meubels die de bewoners van huis uit gewend zijn, zoals een fauteuils, kleedjes, kastjes, een vaste vloerbedekking. Daarnaast wordt zachte muziek gedraaid. Ook is het van belang dat de verzorgenden geen uniform dragen maar eigen kleding. Tenslotte is het, ter bevordering van een band tussen hulpverlener en patiënt, van belang dat er kleine zorgteams zijn rond een vaste groep bewoners.
 • Huislijkheid.
  Op een psychogeriatrische afdeling dient zo weinig mogelijk verboden te worden en dienen er zo weinig mogelijk regels te zijn. Dagelijks wordt er een herkenbare dagindeling gemaakt. Dat hoeft niet perse elke dag hetzelfde te zijn. Een voorbeeld is het gezamenlijk ontbijt ”s ochtends in de huiskamer aan tafel, waarbij de patiënt de gelegenheid krijgt zijn boterhammen zelf klaar te maken. Een ander voorbeeld is het verzorgen van huisdieren. Deze kunnen het gevoel van huislijkheid ook versterken. Bij deze activiteiten is het van belang dat de bewoner de ruimte krijgt om zijn eigen tempo te bepalen.
 • Vrijheid.
  Voor mobiele bewoners is het van belang dat ze vrijheid ervaren door te kunnen rondlopen. Voor dit doeleinde is een loopcircuit het meest ideaal. Er dienen zo min mogelijk gesloten deuren te zijn. Zomers is een tuin om in te zitten en in te lopen geschikt. Ook worden er binnen deze methodiek geen dwangmiddelen gebruikt zoals verplicht zitten of zitten in een Zweedse band of een ander fixatie middel.
 • Familie.
  Vanwege de band speelt de familie een belangrijke rol bij het contact van de dementerende met de werkelijkheid. Er is dan ook alle ruimte voor contact tussen dementerende en familie en er zijn geen vaste bezoektijden. Voor de familie is het van belang dat er gelegenheid is om mee te helpen bij de verzorging, dat een familielid mee kan eten en als het gewenst is kan blijven slapen. Bij warme zorg wordt veel waarde gehecht aan contact met familie. Om het contact met de familie de ruimte te geven, zijn vaste bezoektijden niet wenselijk. Voor de familie is gelegenheid om mee te helpen met de verzorging, ook kan een familie lid blijven eten.

Terwijl Nederland vergrijst, trekt de overheid zich terug uit de ouderenzorg. Betekenisvolle ondernemers springen in het gat met allerlei ideeën voor nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg. Op de ‘HeldCare Demoday’ werden er een aantal gepresenteerd. We namen er een kijkje en gingen in gesprek met de ondernemers zelf.

Nederland vergrijst in rap tempo. Waar op dit moment 18 procent van de bevolking boven de 65 jaar is, zullen er in 2060 naar verwachting 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland rondlopen: meer dan een kwart van de bevolking. Tel daarbij op dat circa één op de drie Nederlanders boven de 65 eenzaam is, en er begint zich een duidelijk probleem af te tekenen. Die eenzaamheid komt namelijk niet ten goede aan hun vermogen voor zichzelf te zorgen.

Hoewel de groep kwetsbare ouderen de komende jaren alleen maar groter zal worden, trekt de overheid zich steeds verder terug en zijn er steeds minder ontwikkelingen in de ouderenzorg. Door bezuinigingen zijn de meeste verzorgingshuizen gesloten en de criteria om toegang te krijgen tot een verpleeghuis zijn aangescherpt. Ouderen worden dus steeds meer en langer geacht zelfstandig te wonen, maar zijn hier veelal niet toe in staat.

Het gevoel hebben dat je ertoe doet

De eenzame ouderen worden met hulp van thuiszorg en huisartsen opgespoord. Tevens helpen lokale professionals de stichting om hun impact in kaart te brengen: “We horen heel vaak van de thuiszorg dat het welzijn van de ouderen door het contact verbetert. Mensen hebben weer het gevoel dat ze er toe doen.”

Bij deze benadering is het gehele team van hulpverleners betrokken dat wil zeggen de arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, activiteitenbegeleiding, verzorgenden en verpleegkundigen.

Ben jij ook op zoek naar warme zorg? Neem contact met ons op >>

Contact