Klachtenformulier

Gegevens over uw klacht:

Naam melder:

Toestemming
Hierbij verleent de client toestemming om alle benodigde informatie in te zien om de klacht naar behoren te kunnen behandelen. De indiener van de klacht is geïnformeerd over het feit dat een kopie van de klacht ter informatie aan de directeur wordt gestuurd.


 

Lees hier de klachtenprocedure >>