Vacatures

Titel Verzorgende IG
Start Datum 22-7-2017
Locatie Hoofddorp
Vacature informatie

WE ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR VERZORGENDE-I.G. niveau 3

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je verricht alle noodzakelijke begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen binnen het verpleegkundig proces. Je bent ondernemend, je kunt “out of the box” denken. Je bent leergierig en je vindt het leuk om anderen te helpen. Je werkt in een jonge, ambitieuze organisatie waar je eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt! In dit team mag je zelf cliënten aannemen en maak je samen met je collega’s zelfstandig de planning (voor zowel cliënten als voor jou en je collega’s).

WIJ VRAGEN

Verpleegkundige of verzorgende IG met de volgende kwaliteiten:

 • je hebt hart voor je werk en de cliënt;
 • Je hebt affiniteit met de thuiszorg;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je bent flexibel inzetbaar;
 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

 

WIJ BIEDEN

Dienstverband:

 • Een uitdagende en afwisselende baan die jou de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde wijze zorg te verlenen;
 • Een vast contract bij wederzijds goedvinden;
 • We zijn een klein team, zodat je vaak dezelfde cliënten terugziet;
 • Opleidingen;
 • Een inspirerende omgeving met gemotiveerde collega’s;
 • Goede informatie, zodat je weet waar je naar toe gaat en wat er van je verwacht wordt;
 • Enthousiaste en gezellige collega’s;
 • Je mag zelf je diensten inplannen samen met collega’s.


Salaris:

Salaris conform CAO V&VT

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

Zorgbegrip hoofdkantoor
Produktieweg 107
1521 NJ Wormerveer

Telefoon: 0251-826045
Fax: +31848843114
Email: info@zorgbegrip.nl
www.zorgbegrip.nl

Solliciteer Nu


Titel Verpleegkundige niveau 4
Vacature informatie

WE ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR VERPLEEGKUNDIGEN NIVEAU 4

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je verricht alle noodzakelijke begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen binnen het verpleegkundig proces. Je bent ondernemend, je kunt “out of the box” denken. Je bent leergierig en je vindt het leuk om anderen te helpen. Je werkt in een jonge, ambitieuze organisatie waar je eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt!

 

WIJ VRAGEN

Verpleegkundige of verzorgende IG met de volgende kwaliteiten:

 • je hebt hart voor je werk en de cliënt;
 • Je hebt affiniteit met de thuiszorg;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je bent flexibel inzetbaar;
 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

 

WIJ BIEDEN

Dienstverband:

 • Een uitdagende en afwisselende baan die jou de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde wijze zorg te verlenen;
 • Een vast contract bij wederzijds goedvinden;
 • We zijn een klein team, zodat je vaak dezelfde cliënten terugziet;
 • Opleidingen;
 • Een inspirerende omgeving met gemotiveerde collega’s;
 • Goede informatie, zodat je weet waar je naar toe gaat en wat er van je verwacht wordt;
 • Enthousiaste en gezellige collega’s;
 • Uren in overleg.


Salaris:

Salaris conform CAO V&VT

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

Zorgbegrip hoofdkantoor
Produktieweg 107
1521 NJ Wormerveer

Telefoon: 0251-826045
Fax: +31848843114
Email: info@zorgbegrip.nl
www.zorgbegrip.nl

SOLLICITEREN

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

Vul dan dit FORMULIER in vergezeld van je cv (verplicht).

Solliciteer Nu


Titel Verpleegkundige niveau 5
Locatie Zaanstreek/waterland
Vacature informatie

WE ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR VERZORGENDE-IG EN VERPLEEGKUNDIGEN NIVEAU 5

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je verricht alle noodzakelijke begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen binnen het verpleegkundig proces. Je bent ondernemend, je kunt “out of the box” denken. Je bent leergierig en je vindt het leuk om anderen te helpen. Je werkt in een jonge, ambitieuze organisatie waar je eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt!

 

WIJ VRAGEN

Verpleegkundige of verzorgende IG met de volgende kwaliteiten:

 • je hebt hart voor je werk en de cliënt;
 • Je hebt affiniteit met de thuiszorg;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je bent flexibel inzetbaar;
 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

 

WIJ BIEDEN

Dienstverband:

 • Een uitdagende en afwisselende baan die jou de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde wijze zorg te verlenen;
 • Een vast contract bij wederzijds goedvinden;
 • We zijn een klein team, zodat je vaak dezelfde cliënten terugziet;
 • Opleidingen;
 • Een inspirerende omgeving met gemotiveerde collega’s;
 • Goede informatie, zodat je weet waar je naar toe gaat en wat er van je verwacht wordt;
 • Enthousiaste en gezellige collega’s;
 • Uren in overleg.


Salaris:

Salaris conform CAO V&VT

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

Zorgbegrip hoofdkantoor
Produktieweg 107
1521 NJ Wormerveer

Telefoon: 0251-826045
Fax: +31848843114
Email: info@zorgbegrip.nl
www.zorgbegrip.nl

SOLLICITEREN

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

Solliciteer Nu


Titel Verzorgende I.G. niveau 3
Locatie Zaanstreek/waterland
Vacature informatie

WE ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR VERZORGENDE-I.G. niveau 3

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je verricht alle noodzakelijke begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen binnen het verpleegkundig proces. Je bent ondernemend, je kunt “out of the box” denken. Je bent leergierig en je vindt het leuk om anderen te helpen. Je werkt in een jonge, ambitieuze organisatie waar je eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt!

WIJ VRAGEN

Verpleegkundige of verzorgende IG met de volgende kwaliteiten:

 • je hebt hart voor je werk en de cliënt
 • Je hebt affiniteit met de thuiszorg
 • Je hebt goede sociale vaardigheden
 • Je bent flexibel inzetbaar
 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar

 

WIJ BIEDEN

Dienstverband:

 • Een uitdagende en afwisselende baan die jou de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde wijze zorg te verlenen
 • Een vast contract bij wederzijds goedvinden
 • We zijn een klein team, zodat je vaak dezelfde cliënten terugziet
 • Opleidingen
 • Een inspirerende omgeving met gemotiveerde collega’s
 • Goede informatie, zodat je weet waar je naar toe gaat en wat er van je verwacht wordt
 • Enthousiaste en gezellige collega’s


Salaris:

Salaris conform CAO V&VT

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

Zorgbegrip hoofdkantoor
Produktieweg 107
1521 NJ Wormerveer

Telefoon: 0251-826045
Fax: +31848843114
Email: info@zorgbegrip.nl
www.zorgbegrip.nl

 

Solliciteer Nu


Titel Lid cliëntenraad
Locatie Wormerveer
Vacature informatie

Medezeggenschap:

Sinds 29 februari 1996 bestaat de wet medezeggenschap ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten vanuit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg, WMCZ, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Op deze wet is de Cliëntenraad gestoeld en de bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad, dit reglement ligt ter inzage op het kantoor van Zorgbegrip B.V. te Wormerveer.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Zorgbegrip B.V.

Cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, familieleden van cliënten of mensen die voldoen aan de profielschets, vastgelegd in het huishoudelijk reglement, kunnen lid worden van de Cliëntenraad.

Doel van de Cliëntenraad;

 • Behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
 • Probeert de rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren;
 • Bewaakt de zorg rondom de cliënten.

 

Overlegstructuur:

De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers en familieleden van Zorgbegrip, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt o.a. via de e-mail, brief en de (jaar)vergaderingen die in principe altijd openbaar zijn.

De Cliëntenraad streeft naar een optimale kwaliteit van de geboden zorg en het belang van de cliënten staat altijd voorop.

De Cliëntenraad toetst de zorg- en dienstverlening van Zorgbegrip.

De raad bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 5 leden.

De raad vergadert 5 keer per jaar, inclusief een jaarvergadering en voert regelmatig overleg met de directie van Zorgbegrip.

Adviezen:

De Cliëntenraad heeft een signalerende en adviserende taak over onderwerpen die de cliënten aangaan en invloed hebben op de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen, waaronder;

 • Bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • Algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening aan cliënten;
 • Begroting en jaarrekening;
 • Samenwerkings- of fusieplannen.

Jaarverslag:

De Cliëntenraad legt verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag. Dit verslag ligt ter inzage op het kantoor van Zorgbegrip te Wormerveer of is gratis via de e-mail aan te vragen.

Bereikbaarheid:

U kunt de cliëntenraad bereiken via de volgende mogelijkheden:

Per telefoon: 0251-826045

Per Email: clientenraad@zorgbegrip.nl

U kunt ook een brief sturen aan:
Zorgbegrip B.V.
Ter attentie van Cliëntenraad
Produktieweg 107
1521 NJ Wormerveer

 

Solliciteer Nu


Contact