Privacy
Om goede zorg en ondersteuning te bieden, heeft Zorgbegrip persoonlijke gegevens van u nodig. Privacy van cliënten en medewerkers staat hoog in het vaandel bij ons. Zorgbegrip gaat daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

Beroepsgeheim
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van Zorgbegrip mogen alleen over de zorgverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

Cliëntdossier
Uw dossier wordt in principe 15 jaar na beëindiging van de zorg/behandeling bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het recht uw gegevens op elk moment in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat en onder welke voorwaarden wij aan uw verzoek kunnen voldoen, kunt u onze privacy statement raadplegen of contact opnemen met uw behandelaar.

Uw online privacy en cookies
Zorgbegrip maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van een bezoeker van de Zorgbegrip-website wordt opgeslagen. Een cookie bevat een uniek nummer, waardoor de computer (of smartphone of tablet etc.) kan worden herkend bij een nieuw bezoek aan de Zorgbegrip website. De cookies worden gebruikt om de website af te stemmen naar de wensen van de bezoekers van onze website.

Wij kunnen u vragen om voor een specifiek doel persoonlijke gegevens aan te leveren, zoals uw naam en adres. Zorgbegrip verwerkt deze persoonlijke gegevens via onze websites voor de volgende doelen:

om een vraag of verzoek van u af te kunnen handelen;
om een op u afgestemde service te leveren;
om online sollicitatiemogelijkheden aan te bieden
Meer weten over cookies en de gegevens die wij opslaan? Raadpleeg onze privacy statement.

Websites van derden
Op de website van Zorgbegrip staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Zorgbegrip geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Als u een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt in principe bewaard voor een periode van maximaal 6 maanden na het afhandelen van uw vraag. Als u een sollicitatieformulier invult, staat daarbij vermeld hoe lang wij uw gegevens in onze database zullen bewaren.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens die u via de website of e-mail met ons deelt. Meer informatie kunt u vinden in onze privacy statement. U kunt dit verzoek indienen via privacy@Zorgbegrip.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Veiligheid en privacy
Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. De gegevensverwerking bij Zorgbegrip is in overeenstemming met de actuele privacywetgeving.

Zorgbegrip verstrekt uitsluitend gegevens aan instellingen die tot het concern Zorgbegrip behoren of aan derden wanneer de wet dit voorschrijft. In andere gevallen vragen wij eerst uw toestemming.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en privacy? Voor meer informatie raadpleegt u onze privacy statement. Ook kunt u contact met ons opnemen via privacy@Zorgbegrip.nl.