Governancecode

Governancecode

Governancecode Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt Zorgbegrip de voor haar van toepassing zijnde principes die breed gedragen zijn in de hele zorgsector. Bij de principes wordt de concrete toepassing...