Governancecode

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

Met de Governancecode Zorg volgt Zorgbegrip de voor haar van toepassing zijnde principes die breed gedragen zijn in de hele zorgsector.

Bij de principes wordt de concrete toepassing beschreven.

De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg aan de cliënt, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

 

Voor meer informatie: http://www.governancecodezorg.nl/