Minstens 20.000 zorgverleners die voor een pgb-houder werken hebben nog geen loon gekregen voor hun werk in januari. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een grote achterstand opgelopen en is verdwaald geraakt in de gegevens van de ruim 160.000 pgb-houders. Zo worden volgens Per Saldo sommige zorgverleners wel 3 of 4 keer gevraagd om hun zorgovereenkomst in te sturen. De Tweede Kamer debatteerde er woensdag over met staatssecretaris Van Rijn.

De opening door Mona Keijzer #pgb-alarm
In de opening dankt Mona Keijzer alle bezorgde burgers die zich op Twitter hebben laten horen met de hashtag pgb-alarm. “De staatssecretaris had beloofd dat de pgb-houders hier geen last van zouden krijgen, toch schuift hij nu juist aan hen de zwarte piet toe’’. aldus Keijzer. Zij pleit ervoor dat budgethouders op voorschot het geld voor de eerste maand van januari krijgen en nog één maandje zelf het pgb kunnen uitbetalen aan hun zorgverleners. Later in het debat wordt deze motie ook ondertekend door de SP, PVV en 50Plus.

Het verloop van het debat
Hoewel niet alle partijen hetzelfde denken over een mogelijke oplossing, lijken zij het wel eens te zijn over het volgende: Van Rijn is goed genoeg gewaarschuwd en de schuld ligt bij de SVB in plaats van bij de pgb-houder. “Een grote groep kwetsbare zorgbehoevenden en zorgverleners is de dupe geworden van een grote systeemwijziging die te snel is doorgevoerd”, zegt Corinne Ellemeet van GroenLinks. De Kamer wil dat eerst de problemen worden opgelost en dat er daarna geëvalueerd wordt wat er mis ging. Ook volgens Henk Krol van 50Plus heeft Van Rijn gefaald en hij vraagt zich af: “Wil de staatssecretaris zijn eigen salaris opschorten totdat alle zorgverleners zijn uitbetaald?”.

Van Rijn reageert
Staatssecretaris van Rijn opent met zijn excuses en benadrukt hoe waardevol het pgb als instrument is. Hij vervolgt met de belofte dat de declaraties alsnog binnen 10 dagen uitbetaald zullen worden. Daarnaast geeft hij aan dat zowel de website als servicedesk gebruiksvriendelijker moet worden. “Ik wil dat pgb’s een duurzaam instrument zijn. En dat pgb’s fraudebestendig zijn. Daarom is de overgang ingezet van voorschotten vooraf en controle achteraf naar controle vooraf en uitbetalen achteraf”, zegt Van Rijn. “Dat is een ander betaalritme en dat levert een aantal vraagstukken op”. Hij sluit af met de belofte dat hij zijn uiterste best zal doen om te zorgen dat de uitbetalingen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de declaratie uitbetaald zullen worden, maar, dat de SVB toch degene zal moeten zijn die dit waarmaakt. “The proof of the pudding is in the eating”, stelt Van Rijn. Hij wil gezamenlijk met de Kamer in de gaten houden dat de SVB de betalingen nu alsnog gaat doen. “We gaan het volgen, we gaan het zien”.